Radon i skolor och förskolor

Andel mätta förskolor och skolor med radonvärden under 200 Bq/m3 luft

0-200 Bq/m3
över 200 Bq/m3
Datakälla: Huddinge kommun

Kommentar

Alla förskolor och skolor har mätts och åtgärder har vidtagits när värdena överskridits. Alla förskolor och skolor har nu radonhalter under gränsvärdet.

Kontakt

Miljö- & Samhällsbyggnadsförvaltningen