Radonhalten i skolor och förskolor ska minska

Radonhalten i alla skolor och förskolor ska senast 2010 vara lägre än 200 Bq/m3 luft

Bedömning: Delmålet är uppnått Delmålet är uppnått