Radon i bostäder

Mäts årligen.

Radonhalten i bostäder mätta under året.

0-200 Bq/m3
över 200 Bq/m3
Datakälla: Huddinge kommun

Kommentar

Den planerade tillsynen av flerbostadshus 2018 ersattes med en inventering av kyltorn (legionellarisk). Tillsyn av flerbostadshus kommer istället att ske 2019. När det gäller enbostadshus får kommunen inte längre in deras radonrapporter, varför utvecklingen för dessa inte går att följa längre.

Ansvarig organisation

Fastighetsägare

Tillsynsnämnden