Radonhalten i bostäder ska minska

Radonhalten i alla bostäder ska senast 2020 vara lägre än 200 Bq/m3 luft

Bedömning: Målet har delvis uppnåtts Målet har delvis uppnåtts