Gång och cykeltrafiken ska öka

Gång- och cykeltrafiken i förhållande till folkmängden ska öka kontinuerligt

Bedömning: Delmålet kan uppnås Delmålet kan uppnås