Minskade bullerstörningar

Samarbeta med Banverket och Vägverket för att minska bullerstörningar från järnvägar och statliga vägar

Resultat

Trafikverket har inte gjort några åtgärder i Huddinge under året, men kommunen har byggt ett bullerplank utmed väg 73.

Ungefär 15 000 personer i Huddinge bor i nära bullriga vägar och ca 5000 personer bor nära järnväg med bullrande trafik.
Huddinge kommun har kartlagt bullersituationen i Huddinge och tagit fram ett åtgärdsprogram.

Läs mera om åtgärdsprogrammet i länken till höger

Delansvarig

Miljönämnden

Samhällsbyggnadsnämnden