Göra en trafikbullerkartläggning

Göra en ny trafikbullerkartläggning och en åtgärdsplan senast 2009 samt utveckla en bullerdatabas

Resultat

Bullerkartläggningen redovisar ljudnivåer från väg- och spårtrafik i Huddinge. Utifrån kartläggningen har ett åtgärdsprogram tagits fram under året.

Mer information om åtgärdsprogrammet hittar du i länken till höger.

Delansvarig

Miljönämnden

Samhällsbyggnadsnämnden