Gå direkt till sidans innehåll

Göra en trafikbullerkartläggning

Åtgärd A21.3.6.1
Åtgärdsstatus:
Genomförs kontinuerligt Genomförs kontinuerligt

Göra en ny trafikbullerkartläggning och en åtgärdsplan senast 2009 samt utveckla en bullerdatabas

Resultat

Bullerkartläggningen redovisar ljudnivåer från väg- och spårtrafik i Huddinge. Utifrån kartläggningen har ett åtgärdsprogram tagits fram under året.

Mer information om åtgärdsprogrammet hittar du i länken till höger.

Delansvarig
  • Klimat- och stadsmiljönämnden
  • Miljönämnden
Uppdaterad datum: 2023-03-25