Följa forskningen om elektromagnetiska fält

Följa forskningen om elektromagnetiska fält och vidta eventuella åtgärder

Resultat

Forskningen följs och frågan tas upp i planarbetet.

Delansvarig

Miljönämnden

Samhällsbyggnadsnämnden