Besökare i naturreservaten

Antal passager vid utpekade punkter i naturreservaten i förhållande till folkmängden

Datakälla: Huddinge kommun

Kommentar

Mätutrustning är uppsatt i ett av kommunens naturreservat. Där mäts antalet passager förbi mätutrustningen. Antalet besökare i naturreservatet har ökat under året.
Om invånarantalet ökar så kan nyckeltalet öka av den anledningen. Därför mäts nyckeltalet per 1000 invånare för att se om det blir en reell ökning eller minskning.

Årligen genomför Naturvårdsverket i samarbete med andra aktörer en undersökning av kommunernas friluftslivsarbete och delar ut priset Sveriges friluftskommun. I 2015-års rankning kom Huddinge på en sjätte plats, och med detta resultat var Huddinge bäst i Stockholms län.

Kontakt

Miljö- & Samhällsbyggnadsförvaltningen