Ta fram en plan för ridstigar

Ta fram en plan för ridstigar senast 2009

Resultat

Ingen plan finns och kommer inte heller att göras. Däremot görs nya ridstigar emellanåt. I Gömmarens naturreservat finns ridstigar sedan tidigare.

Ansvarig organisation

Samhällsbyggnadsnämnden