Ta bort vandringshinder

Ta bort vandringshinder i vattendrag för att underlätta för utter, fiskar och insekter att ta sig fram

Resultat

I Lissmaån har en trumma ersatts med en större trumma som förbättrar möjligheterna för vattenlevande djur att passera.

Ansvarig organisation

Samhällsbyggnadsnämnden