Skyddad natur

Ingår i Sveriges Ekokommuners nyckeltal

Andel skyddad natur

Datakälla: Huddinge kommun

Kommentar

Under 2018 har inga nya naturreservat bildats eller justerats, men kommunen har infört ett nytt kartsystem som gjort att siffran justerats något.

I Sverige är 11 procent skyddad natur av den totala arealen (2017). Genomsnittet bland Sveriges ekokommuner var 6,1 procent skyddad natur (2017).
Ett nytt nationellt mål är 20 procent skyddad natur till 2020.

Naturreservat: Björksättrahalvön, Drevviken, Flemingsbergsskogen, Gladö kvarnsjön, Gladöskogen, Gömmaren, Gömsta äng, Lissmadalen, Lännaskogen, Orlången, Paradiset, Trångsundsskogen.

Natura 2000-områden: Fullersta kvarn, Granby, Hanveden, Kvarnsjön i Lissma, Lännskogen och Ormputten.

Biotopskyddsområden: Korpberget.

Ansvarig organisation

Kommunstyrelsen