Närhet till mindre grönområde

Andel invånare som har max 300 meter i gångavstånd till mindre grönyta (minst 0,1ha)

Datakälla: Huddinge kommun

Kommentar

Invånarnas närhet till mindre grönyta ligger på samma nivå som året innan.

Ansvarig organisation

Kommunstyrelsen

Natur- och byggnadsnämnden

Verksamma i Huddinge