Gå direkt till sidans innehåll

Minimera spridning av Jättebjörnloka

Åtgärd A21.4.3.9
Åtgärdsstatus:
Påbörjad Påbörjad

Minimera spridningen av Jättebjörnloka på grund av dess giftighet och att den i hög grad tränger undan andra arter

Resultat

Giftfri bekämpning av Jättebjörnloka sker. Den går ut på att jättebjörnlokorna mekaniskt slås av minst tre gånger per år. Denna metod har prövats på annat håll med gott resultat. Kommunen kommer att pröva detta under några år och därefter utvärdera metoden. Bekämpning av jättebjörnloka sker både på naturmark och på gatu- och parkmark.

Ett programmet för invasiva arter har startat. Programmet ska bli klar under 2016 och omfatta alla de i Huddinge förekommande invasiva arterna och hur de ska hanteras.

Ansvarig organisation
  • Klimat- och stadsmiljönämnden
Uppdaterad datum: 2016-02-04