Gå direkt till sidans innehåll

Genomföra åtgärder i vattendrag

Åtgärd A21.4.3.6
Åtgärdsstatus:
Påbörjad Påbörjad

Genomföra åtgärder i vattendrag som gynnar vattenlevande djur till exempel gruslägga bottnar för lekande fisk

Resultat

Under året har förbättringar gjorts i Lövstaån och Visättraån för att bland annat förbättra för vattenlevande djur.

Ansvarig organisation
  • Klimat- och stadsmiljönämnden
Uppdaterad datum: 2016-02-04