Avsätta viktiga delar av grönstrukturen som naturreservat

Avsätta viktiga delar av grönstrukturen som naturreservat till exempel: Lissmadalgången, Masmoplatån, Kynäsberget, Kvarnsjönskogen (Gladö) och Flottsbro

Resultat

Inga nya reservat har bildats under 2015.

Ansvarig organisation

Kommunstyrelsen

Delansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden