Anlägga en groddjurspassage

Anlägga en groddjurspassage vid Sjöängen senast 2010

Resultat

Groddjurspassagen blev klar under hösten 2013. Groddjuren har fått en tunnel under vägbanan. Se bilder på groddjurspassagen i dokumentet nedan.

Ansvarig organisation

Samhällsbyggnadsnämnden