Gå direkt till sidans innehåll

Den biologiska mångfalden ska utvecklas

Delmål A21.4.3

Den biologiska mångfalden både i tätorten och på landsbygden ska utvecklas

Bedömning: Målet har delvis uppnåtts Målet har delvis uppnåtts
Uppdaterad datum: 2022-02-21