Närhet till större grönyta

Andel invånare som har max 800 meter i gångavstånd till större grönyta (större än 5 ha).

Datakälla: Huddinge kommun

Kommentar

Invånarnas närhet till större grönyta ligger på samma nivå som förra året.

Orsaken till nedgången mellan 2010 och 2011 beror på en uppdatering av kartunderlaget. Nedgången beror alltså inte på att något större grönområde försvunnit.

Ansvarig organisation

Kommunstyrelsen

Natur- och byggnadsnämnden