Reservera mark för återvinningsstationer

Reservera mark för återvinningsstationer vid planering av nya bostadsområden och platser där många människor passerar

Resultat

Det ingår som rutin vid all detaljplanering att titta på om behov av mark för återvinningsstation finns.

Delansvarig

Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsnämnden