Närhet till återvinningsstation i tätbebyggt område

Andel invånare i tätbebyggt område som har max 400 meter i gångavstånd till återvinningsstation.

Datakälla: Förpacknings- och tidningsinsamlingen, Huddinge kommun

Kommentar

Närheten för invånare till återvinningsstationerna är på samma nivå som året innan.

Ansvarig organisation

FTI AB

Kommunstyrelsen