Närhet till återvinningsstation i glesbygd

Andel invånare i glesbebyggt område som har max 800 meter i gångavstånd till återvinningsstation.

Datum Värde (%)
2009 0,2
2010 0,10
2011 0,10
2012 0,10
2013 0,10
2014 0,10
2015 0,10
2016 0,10
2017 0,10
2018 0,10
Datakälla: Förpacknings- och tidningsinsamlingen, Huddinge kommun

Kommentar

Närheten till återvinningsstation i glesbygd ligger på samma nivå som förra året.

Ansvarig organisation

FTI AB

Kommunstyrelsen