Gå direkt till sidans innehåll

Närhet till återvinningsstation i glesbygd

Indikator A21.8.4.2

Andel invånare i glesbebyggt område som har max 800 meter i gångavstånd till återvinningsstation.

Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring
Senaste värdet:
0,10 % (2020)

Kommentar

Ingen större skillnad från tidigare år.

Siffror för 2021 kommer att uppdateras efter 15 april, då Avfall Webb färdigställt sitt resultat.

Ansvarig organisation
  • FTI AB
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2022-02-18