Närhet till återvinningsstation i glesbygd

Andel invånare i glesbebyggt område som har max 800 meter i gångavstånd till återvinningsstation.

Datakälla: Förpacknings- och tidningsinsamlingen, Huddinge kommun

Kommentar

Närheten till återvinningsstation i glesbygd ligger på samma nivå som förra året.

Ansvarig organisation

FTI AB

Kommunstyrelsen