Närhet till återvinningsstation ska öka

Närheten till återvinningsstationerna ska öka och tillgänglighetsanpassning ske

Bedömning: Målet har inte uppnåtts Målet har inte uppnåtts