Retursystem vid upphandling

Ställa krav i kommunens upphandling på leverantörer att ta tillbaka förpackningar i retursystem

Resultat

När det gäller krav på varor (energiförbrukning, förpackningar etc) så är kommunen ansluten till många av SKL Kommentus avtal. I dessa finns miljö- och hållbarhetskrav i enlighet med Upphandlingsmyndighetens (f d Miljöstyrningsrådet) baskrav.

Ansvarig organisation

Kommunstyrelsen