Gå direkt till sidans innehåll

Retursystem vid upphandling

Åtgärd A21.8.2.3
Åtgärdsstatus:
Påbörjad Påbörjad

Ställa krav i kommunens upphandling på leverantörer att ta tillbaka förpackningar i retursystem

Resultat

När det gäller krav på varor (energiförbrukning, förpackningar etc) så är kommunen ansluten till många av SKL Kommentus avtal. I dessa finns miljö- och hållbarhetskrav i enlighet med Upphandlingsmyndighetens (f d Miljöstyrningsrådet) baskrav.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2016-02-04