Gå direkt till sidans innehåll

Nya platser för schaktmassor

Åtgärd A21.8.2.4
Åtgärdsstatus:
Inställd Inställd

Hitta nya platser för återvinning av schaktmassor senast 2009

Resultat

Inga sådana initiativ har tagits.
Frågan har berörts i arbetet med översiktsplanen.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2016-02-09