Nya platser för schaktmassor

Hitta nya platser för återvinning av schaktmassor senast 2009

Resultat

Inga sådana initiativ har tagits.
Frågan har berörts i arbetet med översiktsplanen.

Ansvarig organisation

Kommunstyrelsen