Insamlat källsorterat material

Ingår i Sveriges ekokommuners nyckeltal.
Källsorterat material enligt producentansvaret (från återvinningsstationer och Sortera hemma)

Insamlat källsorterat material
Datakälla: Förpacknings- och tidningsinsamlingen

Kommentar

Rikssnittet för insamlat källsorterat material för 2018 var 63,5 kg per invånare.

För Huddinges del har mängden insamlat källsorterat material ökat något 2018 jämfört med 2017. Om man jämför Huddinges siffror med rikssnittet ser man att den stora skillnaden ligger i mängden insamlade glasförpackningar.

Ansvarig organisation

FTI AB