Mängden osorterat avfall ska minska

Bedömning: Målet har inte uppnåtts Målet har inte uppnåtts