Insamlat hushållsavfall

Ingår i Sveriges ekokommuners nyckeltal

Insamlat hushållsavfall
Datakälla: SRV återvinning AB

Kommentar

Rikssnittet för insamlat hushållsavfall var 473 kg/invånare (2017). Genomsnittet för Sveriges ekokommuner var 519 kg/invånare 2017.
Färgerna i diagrammet visar Avfall Sveriges värderingsgränser för en hållbar avfallshantering.

Tillståndsklassning

 Dålig hållbarhet >650 kg/inv
 Mindre god hållbarhet 500–650 kg/inv
 God hållbarhet 380–500 kg/inv
 Mycket god hållbarhet <380 kg/inv

Kontakt

Miljö- & Samhällsbyggnadsförvaltningen