Gå direkt till sidans innehåll

Insamlat hushållsavfall

Indikator A21.8.1.1

Ingår i Sveriges ekokommuners nyckeltal

Insamlat hushållsavfall

Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2000
Senaste värdet:
395 kg/inv (2021)
Utgångsvärde:
237 kg/inv (2000)

Kommentar

Mängden hushållsavfall ökade med ca 5 % mellan 2019 och 2020. Det var en kraftig ökning i antalet besökare på ÅVC och mängden grovavfall under 2020. En trolig orsak är att flera människor arbetade hemifrån under pandemin och därmed genererat mer avfall. Under 2021 gick dock mängderna ner till liknande nivåer som innan 2020. Man kan även se en ökad utsortering av både förpackningar och matavfall.

Rikssnittet för insamlat hushållsavfall var 466 kg/invånare (2020). Genomsnittet för Sveriges ekokommuner var 511 kg/invånare (2020).

Utvecklingen går åt fel håll och målet har inte uppnåtts.

Färgerna i diagrammet visar Avfall Sveriges värderingsgränser för en hållbar avfallshantering.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Dålig hållbarhet

>650 kg/inv

1

 Mindre god hållbarhet

500–650 kg/inv

2

 God hållbarhet

380–500 kg/inv

3

 Mycket god hållbarhet

<380 kg/inv

Kontakt
  • Huge bostäder AB
Uppdaterad datum: 2022-10-05