Mängden avfall ska minska

Bedömning: Målet har delvis uppnåtts Målet har delvis uppnåtts