Gå direkt till sidans innehåll

Avfall

Huvudområde A21.8

Vi ska följa EUs avfallshierarki och ta hand om avfallet genom att:

  1. minska mängden och farligheten
  2. återanvända
  3. materialåtervinna
  4. energiutvinna
  5. deponera

Målområdet Avfall bidrar till uppfyllelse av de nationella miljömålen: Giftfri miljö, God bebyggd miljö

Avfallet i Huddinge

Kommunen äger tillsammans med Botkyrka, Haninge, Nynäshamn och Salem det kommunala bolaget SRV återvinning AB (SRV) som har monopol på hushållssophanteringen från de fem kommunerna.
Återvinningsstationerna ägs av Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) (de som producerar en förpackning betalar för att den återvinns). FTI har i nuläget ett avtal med SRV om att sköta tömning och städning av återvinningsstationerna. Marken ägs ofta av kommunen.

Mängden avfall har i Huddinge precis som i övriga landet ökat de senaste åren. Det källsorterade materialet återvinns och blir nya förpackningar och material. Hushållsavfallet (ej förpackningar) förbränns, komposteras, deponeras eller återvinns.

Uppdaterad datum: 2022-10-05