Ta fram beslutsunderlag

Ta fram beslutsunderlag för utökat omhändertagande av organiskt avfall i samarbete med övriga SRV-kommuner

Resultat

I och med beslutet av den nya avfallsplanen, har den storskaliga matavfallsinsamlingen startat under 2012.

Ansvarig organisation

Kommunstyrelsen