Revidera avfallsplan och renhållningsordning

Revidera avfallsplanen och renhållningsordningen senast 2010

Resultat

Ny avfallsplan och renhållningsföreskrifter beslutades i kommunfullmäktige den 7 november 2011. Avfallsplanen är gemensam för SRV-kommunerna: Huddinge, Botkyrka, Haninge, Salem och Nynäshamn.

Ansvarig organisation

Kommunstyrelsen