Gå direkt till sidans innehåll

Andel matavfall som behandlas biologiskt

Indikator A21.8.3.1

Andel matavfall från hushåll, restauranger, storkök och butiker som återvinns genom biologisk behandling

Rad-id Datum Värde (%)

0

2011

12,4

1

2012

19,6

2

2013

23,6

3

2014

38,0

Kommentar

Andelen matavfall som behandlas biologiskt har ökat jämfört med föregåendet år. Detta beror på att matavfallsinsamling införs successivt i kommunen.

Kontakt
  • Huge bostäder AB
Uppdaterad datum: 2015-04-10