Andel matavfall som behandlas biologiskt

Andel matavfall från hushåll, restauranger, storkök och butiker som återvinns genom biologisk behandling

Datakälla: SRV återvinning AB

Kommentar

Andelen matavfall som behandlas biologiskt har ökat jämfört med föregåendet år. Detta beror på att matavfallsinsamling införs successivt i kommunen.

Kontakt

Miljö- & Samhällsbyggnadsförvaltningen