Andel deponerat avfall

Andel deponerat avfall av total avfallsmängd

Datakälla: SRV återvinning AB

Kommentar

Rikssnittet för andel deponerat avfall var 0,7 procent (2013). Huddinge ligger lägre än rikssnittet.

Kontakt

Miljö- & Samhällsbyggnadsförvaltningen