Gå direkt till sidans innehåll

Agenda 21 för Huddinge 2009-2015

Projekt A21

Visionen för Agenda 21 i Huddinge är att Huddinge ska vara ett långsiktigt hållbart, kretsloppsanpassat och trivsamt samhälle.

Nedan kan du följa hur det gått med alla mål, nyckeltal och åtgärder i Lokal Agenda 21 2009-2015.

Alla delmål

ÅtgärdsområdeA21.8.6
ÅtgärdsområdeA21.4.4
ÅtgärdsområdeA21.1.7
ÅtgärdsområdeA21.3.6
ÅtgärdsområdeA21.5.5
ÅtgärdsområdeA21.6.4
ÅtgärdsområdeA21.1.6
DelmålA21.2.4
DelmålA21.4.1
DelmålA21.2.5
DelmålA21.2.7
DelmålA21.7.9
DelmålA21.9.1
DelmålA21.6.3
DelmålA21.9.4
DelmålA21.2.1
DelmålA21.5.4
Ansvarig organisation
  • Huge bostäder AB
Uppdaterad datum: 2023-05-31