Gå direkt till sidans innehåll

Agenda 21 för Huddinge 2009-2015

Projekt A21

Visionen för Agenda 21 i Huddinge är att Huddinge ska vara ett långsiktigt hållbart, kretsloppsanpassat och trivsamt samhälle.

Nedan kan du följa hur det gått med alla mål, nyckeltal och åtgärder i Lokal Agenda 21 2009-2015.

Alla indikatorer

IndikatorA21.1.1.4
IndikatorA21.1.1.5
IndikatorA21.1.1.8
IndikatorA21.1.1.9
IndikatorA21.2.1.1
IndikatorA21.2.1.3
IndikatorA21.2.3.2
IndikatorA21.2.3.3
IndikatorA21.2.5.3
IndikatorA21.3.1.1
IndikatorA21.3.2.1
IndikatorA21.3.4.1
IndikatorA21.4.1.1
IndikatorA21.5.3.1
IndikatorA21.5.4.1
IndikatorA21.6.1.1
IndikatorA21.6.2.1
IndikatorA21.7.1.1
IndikatorA21.7.1.2
IndikatorA21.7.3.3
IndikatorA21.7.3.4
IndikatorA21.7.3.5
IndikatorA21.7.6.1
IndikatorA21.8.1.1
IndikatorA21.8.2.1
IndikatorA21.8.5.1
IndikatorA21.9.2.1
Ansvarig organisation
  • Huge bostäder AB
Uppdaterad datum: 2023-05-31