Agenda 21 för Huddinge 2009-2015

Visionen för Agenda 21 i Huddinge är att Huddinge ska vara ett långsiktigt hållbart, kretsloppsanpassat och trivsamt samhälle.

Vi håller på att ta fram ett nytt miljöprogram. Det ska gälla under åren 2017-2021. Under våren 2016 kommer miljöprogrammet att skickas ut på remiss och sedan omarbetas, för att antas av kommunfullmäktige i oktober. Tills det nya miljöprogrammet är klart gäller Lokal Agenda 21 2009-2015.
Nedan kan du följa hur det gått med alla mål, nyckeltal och åtgärder i Lokal Agenda 21 2009-2015.
Under januari och februari 2016 uppdateras Miljöbarometers miljömålsuppföljning med senaste nytt.

47 åtgärder är genomförda

Ansvarig organisation

Miljö- & Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kontakt

Kommunstyrelsen