Gå direkt till sidans innehåll

Agenda 21 för Huddinge 2009-2015

Projekt A21

Visionen för Agenda 21 i Huddinge är att Huddinge ska vara ett långsiktigt hållbart, kretsloppsanpassat och trivsamt samhälle.

Nedan kan du följa hur det gått med alla mål, nyckeltal och åtgärder i Lokal Agenda 21 2009-2015.

47 åtgärder är genomförda

ÅtgärdA21.4.3.8
ÅtgärdA21.5.4.2
ÅtgärdA21.1.1.21
ÅtgärdA21.6.1.3
ÅtgärdA21.3.5.4
ÅtgärdA21.1.1.3
ÅtgärdA21.1.1.13
ÅtgärdA21.3.2.1
ÅtgärdA21.3.5.2
ÅtgärdA21.6.4.8
ÅtgärdA21.6.4.7
ÅtgärdA21.7.7.2
ÅtgärdA21.1.1.8
ÅtgärdA21.6.2.1
ÅtgärdA21.8.3.2
ÅtgärdA21.3.4.1
ÅtgärdA21.2.1.1
ÅtgärdA21.1.1.15
ÅtgärdA21.2.1.5
ÅtgärdA21.5.3.3
ÅtgärdA21.3.3.2
Ansvarig organisation
  • Huge bostäder AB
Uppdaterad datum: 2023-05-31