Till mobilversionen av huddinge.se

Miljöbarometern

Här hittar du massor av information och statistik om hur det går med mål, nyckeltal och åtgärder i Huddinges Agenda 21- dokument. Du kan även under rubriken Sjöar följa hur alla Huddinges sjöar mår, via den information och mätdata som redovisas här. I Miljöbarometern kan du även följa kommunens ekologiska fotavtryck och lära dig mera om luften i Huddinge.

I filmen i länken till höger berättar Huddinges Agenda 21-samordnare Johanna Pettersson om Huddinges Miljöbarometer.

Uppföljningar

Agenda 21 - miljömålsuppföljning

Uppföljning A21 Visionen för Agenda 21 i Huddinge är att Huddinge ska vara ett långsiktigt hållbart, kretsloppsanpassat och trivsamt samhälle.

Fotavtryck

Uppföljning FOT

Luft

Uppföljning LU

Sjöar

Uppföljning SJ1 Vi ska bevara de vattenmiljöer vi har, utveckla deras värden samt återskapa och nyskapa många fler vattenmiljöer. Våra sjöar, vattendrag och våtmarker ska ha naturliga ekosystem med goda livsmiljöer för växter och djur. Vårt grundvatten ska ha god kvalitet.
  • Skriv ut
Tack för dina synpunkter!